Uszczelnienia. Rozwój przemysłu wiąże się z szukaniem sposobów na to, by był bardziej bezpieczny.

Uszczelnienia. Rozwój przemysłu wiąże się z szukaniem sposobów na to, by był bardziej bezpieczny.

Elementem dbania o bezpieczeństwo jest stosowanie dobrych, wytrzymałych uszczelnień. Uszczelnienie jest to zespół elementów mający na celu uzyskanie szczelności połączenia. Uszczelnienia oddzielają od siebie przestrzenie o różnych czynnikach np. ciśnieniach, temperaturach czy innych właściwościach fizyko-chemicznych. Uszczelnienia stanowią bardzo ważny element w wielu wyrobach codziennego użytku, jak również w maszynach produkcyjnych. Uszczelnienia stosowane są obecnie prawie w każdej branży przemysłu, wpływają na bezpieczeństwo pracy i jakość przeprowadzanych procesów. W wielu branżach m.in. w spożywczej, maszynowej, chemicznej, powszechnie stosuje się uszczelnienia techniczne.

W szerokiej gamie uszczelnień technicznych znajdują się produkty, wytwarzane z różnych materiałów, posiadają różnorodne kształty. Standardowymi materiałami, z których wykonuje się uszczelnienia techniczne, jest wysokiej jakości poliuretan (odporny na oleje mineralne, stosuje się go praktycznie we wszystkich uszczelnieniach), elastomer, kauczuk nitrylowo-butadienowy (odporny na smary i oleje, stosuje się go w hydraulice i pneumatyce). Wysoce odporny chemicznie i temperaturowo jest kauczuk fluorowy (VITON) i silikonowy oraz polimer na bazie politetrafluoroetylenu (PTFE). PTFE z dodatkiem 40% brązu cechuje wysoka odporność na temperaturę i media, jest odporny na ścieranie.  – https://uszczelnienia.com.pl/

Wśród uszczelnień technicznych wyróżnia się uszczelnienia tłokowe o jednostronnym lub dwustronnym działaniu wykonywane metodą wtrysku bezpośredniego, uszczelnienia tłoczyskowe o jedno lub dwustronnym działaniu, również wykonywane metodą wtrysku bezpośredniego. Kolejną grupą uszczelnień technicznych są pierścienie zgarniające, mające za zadanie zgarnianie zanieczyszczeń zewnętrznych z elementów pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym. Ważną funkcję spełniają pierścienie pracujące w warunkach dużego zapylenia, które umieszcza się między środowiskiem zanieczyszczonym a zasadniczym uszczelnieniem. Uszczelnieniami obrotowymi są pierścienie stosowane do uszczelniania wałków pracujących z prędkościami obwodowymi. Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe szeroko stosuje się w wielu gałęziach przemysłu. Wyróżnia się ponadto uszczelnienia statyczne (pierścienie typu „V” oraz ,,O”), pierścienie oporowe i taśmy prowadzące. Rodzajów uszczelnień jest wiele, nie sposób wymienić wszystkich klasyfikacji, jedno wiadomo zadaniem uszczelnień technicznych, jest ochrona ruchomych części maszyn i urządzeń przed utratą środka smarnego i zabezpieczenie ich przed przenikaniem zanieczyszczeń.