O Nas

Outsourcing IT do strony trzeciej

Outsourcing zadań IT do strony trzeciej może być dobrym pomysłem z wielu powodów, począwszy od oszczędności kosztów po uwolnienie czasu na ważniejsze sprawy. Zlecając swoje potrzeby informatyczne firmie zewnętrznej, zyskujesz pewność, że zajmą się nimi wykwalifikowane ręce. Oto kilka wskazówek, które należy rozważyć przy wyborze strony trzeciej.

Koszty

Outsourcing funkcji biznesowych niezwiązanych z podstawową działalnością może przynieść oszczędności i zwiększyć wydajność. Jednak zła decyzja może sprawić, że firma znajdzie się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Narzędzia outsourcingowe mogą ułatwić proces decyzyjny, ale trzeba mieć jasność co do związanych z tym kosztów. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych aspektów, które należy rozważyć przy ocenie kosztów outsourcingu funkcji informatycznych. Czytaj dalej, aby poznać różne rodzaje outsourcingu i dowiedzieć się, ile każda opcja będzie kosztować Twoją firmę.

Zatrudnianie wewnętrznych specjalistów IT może łatwo kosztować Cię nawet 9000 USD miesięcznie. To przed pensją i świadczeniami pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Usługi przechowywania danych i sieć urządzeń to również powtarzające się wydatki. Choć może być łatwiej zatrudnić informatyka we własnym zakresie, koszty outsourcingu są zazwyczaj znacznie niższe. Należy jednak liczyć się z tym, że na dłuższą metę zapłacimy więcej. Najlepszą opcją jest zatrudnienie firmy informatycznej, która będzie lepiej reagować na Twoje potrzeby.

Koszty outsourcingu IT są bardzo zróżnicowane, ponieważ każda firma ma inne potrzeby. Zazwyczaj organizacje zaczynają od podstawowego pakietu usług, który obejmuje usługi help desk, zdalny monitoring, bezpieczeństwo, aktualizacje i oprogramowanie do zarządzania serwerami. Oprócz tych podstawowych pakietów usług, niektóre organizacje wymagają zarządzanego bezpieczeństwa cybernetycznego, hostingu w chmurze lub obu. W każdym przypadku koszty prawdopodobnie przewyższą korzyści. Nie należy zapominać o uwzględnieniu czasu potrzebnego na szkolenie pracowników.

Kolejnym czynnikiem kosztowym, który należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu outsourcingu, jest koszt pracy, którą zlecasz na zewnątrz. Podczas gdy koszt zatrudnienia własnego personelu IT jest zazwyczaj wysoki, pracownicy z zewnątrz mogą obniżyć koszty o 20% do 30%. Koszty zatrudnienia personelu IT mogą szybko wzrosnąć, a niektóre usługi są znacznie bardziej przystępne. Oprócz oszczędności kosztów, zespoły outsourcingowe zapewnią również elastyczność i wysoką jakość. Może to być idealne rozwiązanie dla Ciebie, jeśli chcesz skupić się na prowadzeniu firmy, zamiast zarządzać jej finansami.

Elastyczność

Chociaż oszczędność kosztów i bezpieczeństwo są nadal najważniejsze przy wyborze dostawcy zarządzanych usług IT, elastyczność jest coraz ważniejsza, zwłaszcza dla firm, które szybko się rozwijają i mogą potrzebować pivot na dime. Chociaż elastyczność jest kluczową cechą dostawców zarządzanych usług IT, doświadczenia firm z różnymi partnerami outsourcingowymi są zróżnicowane, a niektórzy krytykują postrzegany brak elastyczności ze strony outsourcerów. Oto kilka wskazówek, które pozwolą zmaksymalizować elastyczność podczas outsourcowania operacji informatycznych.

Najbardziej znaczącym kosztem dla każdej firmy jest praca. Outsourcing do elastycznego zespołu może obniżyć koszty pracowników etatowych. Ponieważ zespół nie musi zapewniać własnych świadczeń i harmonogramów pracy, nie ma potrzeby pokrywać kosztów tych wydatków. Koszty użytkowania mogą być również zmniejszone, ponieważ firma outsourcingowa zajmie się tymi kosztami. Oprócz zmniejszenia kosztów pracy, elastyczne siły robocze mogą pomóc firmom zmniejszyć koszty użytkowania, ponieważ jedynym wydatkiem jest zapłata firmie outsourcingowej.

Wybór dostawcy usług IT, który jest elastyczny i skalowalny, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Outsourcing oferuje efektywne kosztowo i elastyczne rozwiązanie dla Twoich wymagań technologicznych, pozwalając Ci jednocześnie skupić się na Twojej podstawowej działalności. Pozwala również skupić się na głównych działaniach, pozostawiając zadania peryferyjne dostawcy. Można skalować personel, aby dostosować go do zmieniających się potrzeb. A gdy dostawca usług IT oferuje elastyczną siłę roboczą, będziesz mieć pewność, że uzyskasz najlepszą wartość z partnerstwa w zakresie outsourcingu IT.

Kolejną korzyścią z outsourcingu jest większa elastyczność. Pozwala to firmie na utrzymanie kosztów na niskim poziomie i dostosowanie się do zmieniających się okoliczności bez konieczności wydawania zbyt wielu pieniędzy na przestarzały sprzęt i personel. Znacznie łatwiej jest zmienić dostawcę niż zatrudnić pełnoetatowego pracownika do wykonania innego zadania. Ponadto wiele umów outsourcingowych zawiera warunki dotyczące rozwiązania i zmiany wymagań. W przypadku nagłej zmiany wymagań, można zmienić dostawcę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Kontrola

Outsourcing to popularne rozwiązanie dla firm, które muszą obniżyć koszty lub bardziej skupić się na działalności. Strategia ta może jednak wywołać silne emocje wśród dyrektorów generalnych i specjalistów IS. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, o których należy pamiętać podczas outsourcingu IT. Należy pamiętać, że każda firma outsourcingowa nie jest doskonała. Ostatecznie istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Outsourcing powinien być podejmowany tylko wtedy, gdy jest to najlepsza opcja dla Twojej firmy.

SLAs

Kiedy zlecasz usługi IT stronie trzeciej, powinieneś rozważyć wdrożenie umów o poziomie usług, lub SLA, jak są one znane. Umowy te określają, jakie usługi są dostępne, co nie jest świadczone, jak długo każdy poziom usług ma trwać i kto jest odpowiedzialny za dany poziom usług. Określają one również, co się stanie, jeśli dostawca usług nie spełni oczekiwań. Na przykład, jeśli klient nie dostarczy wystarczających informacji, usługodawca nie będzie w stanie dostarczyć żądanego poziomu usługi. To samo dotyczy sytuacji, gdy dostawca nie wywiąże się z umowy SLA.

Jeśli chodzi o tworzenie umów o poziomie usług, istotne jest, aby używać konkretnego języka i jasnego formatu. W ten sposób obie strony są na tej samej stronie i nie ma miejsca na nieporozumienia. Na przykład umowa SLA dotycząca obsługi poczty elektronicznej może być niejasna i myląca, dlatego lepszym rozwiązaniem może być wdrożenie umowy SLA dla każdego rodzaju usługi. Natomiast umowa SLA dla wsparcia IT może być bardziej szczegółowa.

Umowy SLA to doskonały sposób na porównanie usług oferowanych przez różnych dostawców. Dodatkowo, umowy te służą jako przypomnienie o konieczności naprawienia wszelkich pojawiających się problemów z usługami. Umowa o poziomie usług powinna również określać, w jaki sposób metryki i dostępność usług będą aktualizowane lub usuwane, a także procedury zmiany lub rozwiązania umowy. Umowy SLA powinny również zawierać klauzulę o karach, jeśli dostawca nie spełni uzgodnionych standardów. Ostatecznie umowy SLA pozwalają klientowi porównać usługi i określić, która z nich najlepiej spełnia jego wymagania biznesowe.

Umowy SLA dla outsourcingu IT powinny również określać kary za niewykonanie usługi. Kary te to zazwyczaj redukcje opłat, kredyty usługowe lub rozwiązanie umowy, jeśli dostawca nie spełni SLA. Niektóre umowy przewidują nawet górną granicę kary, jeśli usługodawca konsekwentnie nie spełnia SLA. Jednak prawo do rozwiązania umowy i rekompensaty za niedotrzymanie poziomu usług to nie wszystko. Umowa SLA powinna określać, ile klient może oczekiwać, że zapłaci za kredyty za usługi w przypadku, gdy dostawca nie spełni uzgodnionych standardów.