Kredyty hipoteczne w Polsce

Kredyty hipoteczne w Polsce niewiele różnią się od siebie, bez względu czy bierzemy je w Gdańsku, czy w Zakopanem. Natomiast sytuacja ma się nieco inaczej w innych krajach. Omówię teraz Wielką Brytanię.

Branża hipoteczna w Wielkiej Brytanii tradycyjnie była zdominowana przez towarzystwa budowlane, ale od lat 70. XX wieku udział w rynku nowych kredytów hipotecznych utrzymywanych przez towarzystwa budowlane znacznie spadł. W latach 1977–1987 udział ten spadł z 96% do 66%, podczas gdy udział banków i innych instytucji wzrósł z 3% do 36%. Obecnie w Wielkiej Brytanii działa ponad 200 znaczących odrębnych organizacji finansowych, które udzielają kredytów hipotecznych nabywcom domów. Głównymi kredytodawcami są towarzystwa budowlane, banki, wyspecjalizowane instytucje hipoteczne, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.

W Wielkiej Brytanii zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych jest bardziej powszechne niż w Polsce. Dzieje się tak częściowo dlatego, że finansowanie kredytów hipotecznych w mniejszym stopniu zależy od sekurytyzowanych aktywów o stałym dochodzie (takich jak papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką ) niż w Stanach Zjednoczonych, Danii i Niemczech, a bardziej od detalicznych depozytów oszczędnościowych, takich jak Australia i Hiszpania. Zatem pożyczkodawcy wolą kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu niż kredyty o stałej stopie procentowej, a kredyty hipoteczne Zakopane o stałej stopie procentowej na ogół nie są dostępne. Niemniej jednak w ostatnich latach popularne stało się ustalanie oprocentowania kredytu hipotecznego na krótkie okresy i można ustalić początkowe dwa, trzy, pięć, a czasami nawet dziesięć lat hipoteki. Od 2007 r. Do początku 2013 r. Ustalono w ten sposób początkowe okresy od 50% do 83% nowych hipotek.

Wskaźniki własności domów są porównywalne ze Stanami Zjednoczonymi, ale ogólne wskaźniki niewypłacalności są niższe. Kary przedpłaty w ustalonym okresie są powszechne, podczas gdy Stany Zjednoczone odradzają ich stosowanie. Podobnie jak w innych krajach europejskich i na całym świecie, ale w przeciwieństwie do większości Stanów Zjednoczonych, kredyty hipoteczne zwykle nie są długami nieodwracalnymi, co oznacza, że ​​dłużnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie braki kredytowe po przejęciu nieruchomości.

Aspekty sektora mieszkaniowego kredytu hipotecznego dotyczące klientów są regulowane przez Financial Conduct Authority (FCA), a wiarygodność finansowa pożyczkodawców jest nadzorowana przez odrębnego regulatora, organ nadzoru ostrożnościowego (PRA), który jest częścią Banku Anglii. FCA i PRA zostały utworzone w 2013 r. W celu zareagowania na krytykę uchybień regulacyjnych uwidocznionych przez kryzys finansowy w latach 2007–2008 i jego następstwa.