Chirurg naczyniowy Warszawa

Co obejmuje procedura angiografii wenograficznej lub okołotętniczej?

Chirurg naczyniowy może wykonać wszystkie rodzaje zabiegów inwazyjnych. Niektórzy specjalizują się tylko w jednym lub kilku typach interwencji naczyniowych, podczas gdy inni są przeszkoleni w każdym z nich: otwarte, złożone, małoinwazyjne i wewnątrznaczyniowe. Rodzaj zabiegu zależy od stanu pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia. W większości przypadków chirurg naczyniowy wykonuje zabiegi, takie jak operacje na otwartym sercu, kardiochirurgia, inwazyjna operacja prostaty, inwazyjna operacja raka piersi i inwazyjne operacje nerwów.

Istnieją dwa rodzaje chirurgii naczyniowej, otwarte i złożone. Procedury otwarte wymagają użycia otwartych ran i narzędzi, które zostały specjalnie zaprojektowane do tych celów. Złożone procedury są znacznie bardziej złożone, wymagają użycia specjalnych narzędzi, zamkniętych ran i specjalistycznych narzędzi. Celem złożonych procedur jest eliminacja zakrzepów krwi.

Do obowiązków chirurga naczyniowego należy ratowanie życia pacjenta.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doznał urazu lub choroby, która spowodowała utratę dużej ilości krwi, doświadczony specjalista może Ci w tym pomóc. Celem każdego dobrego chirurga naczyniowego jest zapobieżenie potrzebie dalszych operacji i, jeśli to możliwe, umożliwienie poszkodowanemu wyzdrowienia po urazie.

Jedną z powszechnych procedur wykonywanych przez chirurgów naczyniowych jest małoinwazyjna technika znana jako angiografia tętnic. Ta procedura pozwala lekarzom zlokalizować dokładną lokalizację uszkodzonych lub zablokowanych tętnic. Angiografia, zwana także angiografią wieńcową, jest wykonywana przy użyciu małego cewnika lub sondy barwnikowej z substytutem barwnika, która przemieszcza się przez krwiobieg do serca. Cewnik zawierający barwnik wprowadza się do tętnicy lub żyły, gdzie barwnik reaguje z natlenioną krwią, tworząc obraz naczyń krwionośnych i otaczających tkanek.

W przypadku wykrycia niedrożności lub zwężenia tętnicy lekarz może zalecić jej usunięcie i / lub wymianę na nową, poprzez operację bajpasu lub chorobę wieńcową. Innym zabiegiem często wykonywanym przez chirurga naczyniowego jest naprawa uszkodzonej tkanki, która nie reaguje na zabiegi chirurgiczne. Niektórzy pacjenci mogą zostać poddani zabiegowi zwanemu endowaskularną terapią laserową, w której laser jest używany do leczenia uszkodzonych naczyń krwionośnych i tkanek za pomocą wiązek światła.

Znieczulenie to poważna operacja wykonywana w szpitalach i ośrodkach chirurgicznych. Najczęstszym znieczuleniem jest znieczulenie miejscowe lub ogólne. Znieczulenie miejscowe jest zwykle stosowane podczas zabiegów na ciele. Do najczęstszych zabiegów należą operacje stomatologiczne, takie jak usuwanie zębów, leczenie kanałowe, rekonstrukcja ucha, lifting dziąseł i chirurgia plastyczna.

Niektóre z innych poważnych operacji obejmują znieczulenie, a niektóre formy chirurgii inwazyjnej wymagają znieczulenia ogólnego. Znieczulenie ogólne stosuje się, gdy celem zabiegu jest zmniejszenie bólu pacjenta bez ryzyka zranienia osoby lub uszkodzenia ważnych narządów. Podaje się go we wstrzyknięciu lub dożylnym wstrzyknięciu środków miejscowo znieczulających. Do zabiegów obejmujących krew i tkankę mięśniową stosuje się znieczulenie dożylne.

Każdy zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Koszt każdego zabiegu różni się w zależności od tego, z jakim zabiegiem się wiąże i jakiego rodzaju operację się wykonuje. Koszty sprzętu anestezjologicznego i chirurgicznego to jedne z najważniejszych czynników wpływających na całkowitą cenę zabiegu.

Korzyści płynące z posiadania chirurga naczyniowego obejmują lepszą jakość życia, szybszy powrót do zdrowia i większą ulgę w bólu. To tylko niektóre z korzyści, jakie mogą czerpać pacjenci, wybierając lekarza z wieloletnim doświadczeniem, który specjalizuje się w chorobach serca i naczyniach krwionośnych.

Powinieneś skontaktować się ze swoim personelem medycznym, aby dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach procedur, które może wykonać Twój lekarz. Dowiedz się o różnych rodzajach dostępnych procedur i rodzaju personelu medycznego, którego będziesz potrzebować, aby odnieść sukces. Pierwszym krokiem jest omówienie procedury, aby dowiedzieć się, czy są jakieś ograniczenia lub kwalifikacje wymagane do procedury. Jest to bardzo ważne, aby uniknąć komplikacji.

Personel medyczny będzie w stanie udzielić Ci wszystkich informacji potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji. Będziesz chciał porozmawiać z lekarzem o najbardziej aktualnych dostępnych informacjach na temat Twojego konkretnego stanu. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre procedury mogą wymagać bardziej złożonej interwencji.